Általános Szerződési feltételek (ÁSZF)

Hatályba lép: 2023. január 1.

Jelen dokumentum tartalmazza Kecskés Szilvia Gizella E.V., mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.hhdrawings.hu internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül elérhető szolgáltatások, valamint a szolgáltatások alapján készülő termékek megrendelői (a továbbiakban: „Vásárló”) általi használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül a Vásárló által igénybe vehető szolgáltatására és a szolgáltatások alapján készülő termékre vonatkozik és érvényes.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1. A SZOLGÁLTATÓ

Név: Kecskés Szilvia Gizella e.v.
Székhely: 1123 Budapest, Avar utca 23/A
Postacím és a személyes átvétel címe: 1139 Budapest, Rozsnyai u. 20/C
Adószám: 66770013-1-43
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Zrt.
Számlaszám: 11713201-21456121
E-mail: hello@herhand.hu
Telefonszám: +36 30 510-5906

Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: ATW Internet Kft.
Cím: 1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.

2. A HONLAPON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TERMÉKEK

A Honlap célja, hogy lehetőséget biztosítson a Vásárlóknak, hogy a Szolgáltató portré készítés, valamint személyre szabott illusztráció szolgáltatását (a továbbiakban: „Szolgáltatás”), valamint a Szolgáltatás alapján készülő képet (a továbbiakban: „Termék”) igénybe vegyék.

2.1. A vásárlás menete

A Honlapon keresztül a Szolgáltatás és a Termék megvásárlásához nincs szükség regisztrációra.
Vásárló az árakról a Honlapon az ’ÁRAK’ menüpontban tájékozódhat bővebben.

A vásárlás a következő módon valósul meg:
A Honlapon a ’Rendelés’ menüpontra kattintva megjelenik a rendelési űrlap, ahol a Vásárlónak ki kell töltenie a kért adatokat, ki kell választania a kért szolgáltatást, a személyek számát, a Termék formátumát.

Amennyiben a formátum alatt a Giclée nyomatot választja, úgy a nyomtatási méretet és a szállítási módot is meg kell adnia.

Amennyiben házhozszállítást választ a Vásárló, úgy a szállításhoz szükséges adatok megadása is szükségesek.

Vásárlónak el kell fogadnia jelen ÁSZF-ben foglaltakat, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, illetve meg kell oldania beírással egy egyszerű matematikai feladatot.

Vásárló a ’MEGRENDELEM’ gombra kattintva tudja a megrendelését leadni.

A rendelés feladása tehát a ’MEGRENDELEM’ gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és e-mailben is értesíti a Vásárlót, ahol a Vásárló megrendelésének adatai (pl.: Vásárló neve, e-mail címe, a megrendelt termék pontos megjelölése, ára stb.) is megtalálható.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelt Szolgáltatásra, valamint a Termékre vonatkozó díjbekérőt.

2.2. Adatbeviteli hibák javítása

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására.

Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy módosítását. A hibás rendelés törlését a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel jelezheti a Vásárló a Szolgáltató felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a megrendeléseket automatikusan feldolgozza és e-mail értesítésben visszaigazolja a Vásárló részére a megrendelés feladását és a szerződés létrejöttét, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és esetlegesen a szállítási információkat), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt szolgáltatások és termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget és a Szolgáltató elérhetőségi adatait.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelt Szolgáltatásra, valamint a Termékre vonatkozó díjbekérőt.

A visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésre vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

2.4. Eljárás hibás ár esetén

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:
• 0 Ft-os ár,
• kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár.

Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató felajánlja a Szolgáltatás, valamint a Termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a Szolgáltatást, illetve a Terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között a hibás áron létrejött a szerződés, a Szolgáltató a szerződést felmondhatja, illetve megtámadhatja, amennyiben a valós áron nem tud a Vásárlóval megállapodni.

2.5. Fizetés

Vásárló a Szolgáltatás, valamint a Termék ellenértékét a Szolgáltató által küldött díjbekérő alapján banki átutalással tudja teljesíteni. A rendelés az utalás beérkezését követően lesz végleges.

A szolgáltató bankszámlaszáma: 11713201-21456121 (OTP Bank Zrt.)

Az átutalás megjegyzés rovatában szükséges feltüntetni a rendelés azonosítóját!

A Honlapon feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket a Honlapon talál a Vásárló. A díjak alanyi áfamentesek, 0%-os ÁFA-t tartalmaznak.

2.6. Számla

Szolgáltató a Vásárló részére elektronikus úton a megadott e-mail címére küldi el elektronikus számláját.

2.7. Szállítás

A digitálisan előállított Termék esetében a szállítás nem értelmezhető.

Személyes átvételre nyomtatott, papír alapú Termék esetében a Vásárlónak lehetősége van, melyről a Honlapon elérhető átvételi napokra és időintervallumokra vonatkozó tájékoztatók nyújtanak eligazítást, emellett jelen ÁSZF 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül érdeklődhet.

Személyes átvételi cím: 1139 Budapest, Rozsnyai u. 20/C

A nyomtatott, papír alapú Termékek esetében lehetőség van postai szállításra is. Postai szállítás alapján az alábbi lehetőségek közül választhat a Vásárló:
– MPL futárszolgálaton keresztül házhozszállítással;
– PostaPontra történő kézbesítéssel;
– a Magyar Posta Zrt. Csomagautomatájába történő kézbesítéssel.

A szállítási módok minden esetben INGYENESEK.

2.8. Digitálisan előállított Termék

A digitálisan előállított Termék esetében a Szolgáltató a Vásárló részére Google Drive-ra tölti fel a Terméket, melyhez kizárólag a Vásárlónak van hozzáférése.

A Google Drive-ra történő feltöltésről Szolgáltató e-mailben értesíti a Vásárlót.

Az értesítéstől számítva 10 nap áll a Vásárló rendelkezésére, hogy letöltse a fájlt vagy fájlokat.

A megadott időt követően Szolgáltató törli a mappát és a benne található fájlokat.

2.9. Értékesítés külföldre

A Szolgáltató nem különbözteti meg az értékesítés során az Európai Unió területén belüli Vásárlókat.

A külföldi értékesítés során a kommunikáció és a vásárlás nyelve a magyar nyelv, a Szolgáltató nem köteles a Vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni a Vásárlóval.

A Szolgáltató nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Szolgáltatással, illetve Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

A Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

A fizetés a Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg.

A Szolgáltató visszatarthatja a Szolgáltatás, illetve a Termék teljesítését, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Szolgáltatás, illetve Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett szolgáltatás esetén a Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét), amennyiben a Szolgáltatás, illetve Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

2.10. A Szolgáltatással és a Termékkel kapcsolatos felelősség

A Szolgáltatás igénybevétele minden esetben elektronikus úton valósul meg.

A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás megrendelése során harmadik személy személyiségi jogát, bármilyen szerzői jogot vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

Vásárló jogosult 1 alkalommal a kész Termék átvétele előtt módosítás kérésére, melyet e-mailben köteles jelezni legfeljebb 2 munkanapon belül, mely a Szolgáltató általi e-mail elküldésétől számítódik. Amennyiben a megadott időn belül Vásárló nem jelez vissza, úgy Vásárló lemond a módosítás kérésének jogáról és azt a Szolgáltató a Vásárló jóváhagyásának tekinti.

Szolgáltató köteles a Vásárló általi jóváhagyást követő legfeljebb 2 munkanapon e-mailben a Google Drive megrendelési mappájára mutató letöltési értesítést küldeni a Vásárló számára.

A Google Drive mappában található fájlokat az értesítés kiküldésétől számított 10 naptári napig a Szolgáltató nem törölheti, azonban a 10. naptári nap letelte után jogosult a fájlok vagy a mappa végleges törlésére.

A Szolgáltató azért vállal felelősséget, hogy a Szolgáltatás nyújtása, valamint a Termék előállítása során legjobb szakmai tudása szerint látja el tevékenységét.

Szolgáltató nem vállal felelősséget:
– azokért a rejtett elvárásokért, amelyeket a Vásárló nem hoz a Szolgáltató tudomására,
– azért, ha a Vásárló a Google Drive mappából 10 naptári napon belül nem tölti le a fájlokat,
– a Termék felhasználásából fakadó következményekért.
Szolgáltató a Szolgáltatás, valamint a Termék elkészítéséhez szükséges teljesítési időt a feladat függvényében, egyedileg határozza meg.

3. FOGYASZTÓRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

3.1. Felmondási jog

3.1.1. Szolgáltatásra vonatkozó felmondási jog

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Vásárló a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási (elállási) jogát.

Vásárló a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett elérhetőségeinek egyikére. Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja a következő linken https://hhdrawings.hu/letoltheto-dokumentumok/ keresztül elérhető felmondási nyilatkozat mintát is. A Vásárló határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló felmondási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárló levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Szolgáltatástól való elállás esetén Vásárlónak figyelembe kell vennie, hogy Szolgáltató csak a szolgáltatás azon díját köteles visszatéríteni, amit a Vásárló még nem vett igénybe. Amennyiben tehát a Vásárló akkor mondja fel a szerződést, amikor már a portré vagy illusztráció készítési folyamatot a Szolgáltató megkezdte, az elvégzett munkával arányos díjat felszámíthatja Vásárlónak.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

3.1.2. Termékre vonatkozó elállási jog

Az elkészült Termékek esetében Vásárlót nem illeti meg elállási jog a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján, mivel a Termékek olyan nem előre gyártott termékek, melyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató.

3.2. Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a Szolgáltatás vagy a Termék valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a hibákért, amelyek a szolgáltatásnyújtás vagy a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

3.3. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – érvényesítheti termékszavatossági igényét. A termékszavatosság annyiban tér el a kellékszavatosságtól, hogy ez esetben a forgalmazón keresztül kifejezetten a gyártóval szemben lehet fellépni.

Termékszavatossági igényként azonban Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak vagy a forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A termék Szolgáltatóhoz való visszajuttatására az elállás jognál írtak a termékszavatosság esetében is érvényesek.

4. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

4.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló a Szolgáltatással, illetve a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1-es pontban feltüntetett e-mail elérhetőségen gyakorolhatja.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan vagy, ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés a jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást vagy postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

4.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló jogosult:

– Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére.

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36
Telefonszám: 06-72-507-154
Mobil: +36 20 283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 06-70-938-4764
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Honlap: www.bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: +36-1-488-21-31
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu; nemes.brigitta@hbkik.hu
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.
Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellék
Mobil: 06-30-967-4336
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Mobil: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.nkik.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: http://panaszrendezes.hu

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-000
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42-420-280
Fax: +36-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu; t-tiv@tmkik.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-506-645
Fax: 06-94-316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Honlap: www.vasibekelteto.hu7.

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu

– Online vitarendezés

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján:
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jár el az online adásvételi szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

– Bírósági eljárás kezdeményezésére.

5. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

6. SZERZŐI JOGOK

A Vásárló által jóváhagyott kész grafika/illusztráció, valamint a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak. A szerzői jogok jogosultja ex lege kizárólag a Szolgáltató, mint jogi személy és a kapcsolódó személyi és vagyoni jogokat saját nevében gyakorolja. A szellemi alkotásokat a szerzői jog ide vonatkozó részei védik. A termék megvásárlásával a grafika tulajdonjoga nem kerül át a vásárlóra, az továbbra is az alkotó tulajdonát képezi.

Az egyedi digitális portré, valamint az esküvői illusztráció árak kizárólag személyes felhasználásra vonatkoznak!

Személyes felhasználás esetében a Vásárló a megrendelt Termék árának teljes kiegyenlítése után – a szerzői jogra vonatkozó feltételek mellett – felhasználói jogot szerez a digitális formában (jpg, png, vagy pdf) átadott egyedi digitális portré és esküvői portré illusztrációk esetében:
• a nyilvános közzétételre közösségi média felületeken;
• korlátlan többszörözési (nyomtatási) lehetőségre korlátlan időtartamra.

Személyre szabott vállalati illusztrációk esetében Vásárló a megrendelt Termék árának teljes kiegyenlítése után – a szerzői jogra vonatkozó feltételek mellett – felhasználói jogot szerez a digitális formában (jpg, png, vagy pdf) átadott végtermék esetében:
• a nyilvános közzétételre közösségi média felületeken, webhelyeken;
• a végtermék megvalósítására alkalmas nyomdai fájl/fájlok Magyarországon történő felhasználására, korlátlan többszörözési lehetőséggel korlátlan időtartamra;
• reklámcélú felhasználásra.

A digitális vagy nyomtatott végtermék egészének vagy egyes részeinek (képek, grafikai elemek stb.) bármilyen módon történő reprodukálását, átdolgozását, a Szolgáltató megtiltja.

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Honlap elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. A Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatások és Termékek nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a jelentkezés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel az általa használt domain nevekre, az ezekhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023. 01. 01.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el:
https://hhdrawings.hu/letoltheto-dokumentumok/